Okariny

Okarína je hudební dechový nástroj. Je vyrobený většinou z pálené hlíny. Mívá vejčitý nebo podlouhlý tvar, na jejimž povrchu jsou otvory, jejichž zakrýváním lze měnit výšku tónu. Tón vzniká foukáním vzduchu přes náustek do těla okaríny a současném zakrýváním nebo odkrýváním otvorů. Barvu zvuku u okaríny dodává materiál z kterého je vyrobena její tvar a velikost a množství otvorů na těle okaríny.